V každé domácnosti i v každé firmě je mnoho přístrojů, které fungují na elektrický proud. Tato elektronika je velice citlivá na přepětí. Vzhledem k tomu, že se většinou nejedná o malé položky, které jsou nutné na její pořízení, je třeba je chránit před poškozením. Jako základ je nutné mít v pořádku celou hromosvodní soustavu. Zejména v současné době je počasí skutečně nevyzpytatelné a opravu silné bouřky nebývají nikterak výjimečné. Nechat si instalovat hromosvod by mělo být tedy naprostou samozřejmostí. Ochráníte tak svůj majetek před následky, které může způsobit blesk.

Důležitá je i pravidelná revize

Kompletní hromosvodní soustava musí být sestavena podle platných předpisů. Proto je vyloučeno, aby se do její instalace pouštěl laik. Tím, že si necháte instalovat hromosvod od odborníků, získáte jistotu ochrany před bleskem. Je však také důležitá pravidelná revize, popřípadě výměna poškozených nebo unavených součástí. K pravidelné revizi by mělo docházet alespoň jednou za pět let. Jen tak budete mít jistotu, že je vše v naprostém pořádku a ochrana vašeho majetku stále trvá.