V naší nabídce můžete najít i magnetické tabule. Víte, k čemu se používají? Slouží ve školících a prezentačních místnostech. Jsou dobře viditelné a posluchači všechno na nich uvidí. Některé je vhodné používat na technické kreslení, případně na kreslení grafů. Detailní informace vám mohou poskytnout naši specialisté. Přijďte a všechny informace od nich získáte.

Moderní školy potřebují moderní učební pomůcky

Rádi bychom vám předali informace o našich magnetických tabulích. Na mnoha místech je již mají. Nyní je řada na vás. Budou vás dobře reprezentovat. Musíte je však správně používat. Lze na ně psát výhradně popisovači. Běžné péro nebo tužka by poškodily jejich povrch. Pozornost je nutné věnovat i jejich čištění. Bude vhodné se nejprve se vším podstatným seznámit.