Bohužel se může snadno stát, že plod těhotné matky je postižen nějakou vývojovou mutací anebo vadou. Tyto případy se dějí poměrně běžně, proto by měla být každá těhotná žena na pozoru a měla by podstoupit řádku různých vyšetření, pomocí kterých dokáže specialista určit, zdali je plod ohrožen nějakou vadou, anebo dokonce již zasažen. Věřte, že tyto údaje jsou nesmírně důležité, protože vám dají možnost volby. Případně může dojít dokonce i k upravení fenotypu, tedy k odstranění jednotlivých vad. Možnosti jsou díky dnešní úrovni vědy skutečně obrovské, proto neváhejte dojít na vyšetření, které vám prozradí ledacos.

Různé typy metod

Nejvíce používané jsou samozřejmě metody neinvazivní, při kterých nedochází vůbec k žádnému zásahu do těla matky. Tato vyšetření jsou tedy samozřejmě maximálně bezpečná a šetrná, těhotné ženy je mohou podstupovat klidně několikrát za celou dobu trvání těhotenství, a to bez jediného rizika. Naše genetika Olomouc je moderně vybavené středisko, které je zaměřeno na provádění různých vyšetření v této oblasti.

darky-pro.jpg