Jednou z nejobávanějších chorob na světě všeobecně je rakovina. Má tisíce podob a jen nepatrná část z rakovinového bujení je životu nebezpečná. Přesto je její popularita v médiích i odborné veřejnosti abnormální. Je to způsobeno tím, že smrtelně nebezpečné formy působí velké utrpení pacientům i v případech, že se podaří život zachránit. Navíc je stálá debata o vlivu nejrůznějších chemických látek, produkovaných vyspělou civilizací, které mají vliv na častější vznik rakoviny nejrůznějších typů.

Nejnebezpečnější

Obecně se za nejnebezpečnější formy rakoviny považují rakovina krve, kůže, slinivky, žaludku, tlustého střeva. U žen prsou a děložního čípku. U mužů je to pak prostata, která je strašákem mnohem větší, než rakovina varlat, která se dá relativně dobře léčit chemoterapií a odříznutím zasaženého orgánu.