Ano, obec nemusí být jako z klícky, sem tam může být někde neopravený barák, zřícená stodola, díra v silnici, posprejovaná autobusová čekárna. Co ale nesmí být v obci v žádném případě, to je zápach splašků vylévaných na ulici před barák, smrad fekálií z trativodů místních chalup, občasný zápach vybíraných senkruven a následně jejich vyvážení na pole okolo. To nesmí slušná obec připustit. Proto je základem civilizovaného života každé obce kanalizace a napojení všech domácností, institucí a firem na ni.

Každý občan nese odpovědnost

Za stav nakládání s tekutými odpady nese každý občan plnou odpovědnost. Je jeho povinností nejen morální, ale též podle zákona o nakládání s odpady zajistit, aby odpadové vody z jeho objektu nepoškozovaly životní prostředí a neobtěžovaly ostatní spoluobčany svým zápachem, vábením dotěrného hmyzu a tak všelijak podobně, plantážníci. Nebo si na vás posvítí Česká inspekce životního prostředí a napaří vám pokutu, až zčernáte (pokud nejste zrovna rodilý Ghaňan).

Category: Nezařazené